Türkiye’de Sigortacılık Anlayışı ve Pekdemir Sigorta Faaliyetleri

# Türkiye’de Sigortacılık Anlayışı ve Pekdemir Sigorta Faaliyetleri

Kritik bir konu olmasına rağmen, çoğu zaman göz ardı edilen sigortacılık faaliyetleri kapsamında bizleri aydınlatan Pekdemir Sigorta kurucusu Bayram Pekdemir ile bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Yazımızın soru-cevap bölümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz:

#Pekdemir Sigorta’nın faaliyet alanlarından kısaca bahseder misiniz?

Pekdemir Sigorta olarak konut, işyeri, DASK, trafik, kasko, nakliyat, mühendislik, ferdi kaza, koltuk, seyahat, C.M.R., tarım, sağlık ve yabancı sağlık, hayat ve emeklilik sigorta dallarında faaliyet sürdürmekteyiz.

#Sigorta hizmetinin kritik bir öneme sahip olmasının nedenlerine değinebilir misiniz?

Sigortalıların mevcut mal ve değerlerinde meydana gelebilecek olan herhangi bir hasar durumunda, yani maddi ve bedeni olarak zarara uğramaları hâlinde, bu bedelleri yerine koyulabilmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

#Türkiye’de sigortacılık sektörü, size göre nasıl işlemektedir?

Türkiye’de sigortacılık sektörü hızla gelişmekte ve dünya standartlarına gelme yolunda büyük mesafeler kat etmektedir. Ama zorunlu sigortalar haricinde diğer branşlarda Avrupa’ya göre maalesef hâlâ eksik olan kısımlar mevcuttur.

#Değişen ekonomik koşulların sigortaya etkisi sizce nasıl olur? Daralan piyasada sigortacılığın gelişimi hangi yöne gitmektedir?

Sigortacılık sektörü, ülkemizde sigorta bilinci tam olarak oluşmadığı için herhangi bir ekonomik sıkıntı hâlinde olumsuz yönde doğrudan etkilenen bir sektördür.

Zorunlu sigortalar haricinde kasko, yangın, işyeri vs. ürünlerde alışkanlıklarımız bulunmamaktadır. Özellikle araçlara kasko yapılma oranı ülkemizde %20’ler oranında görülmektedir.

Araç sahipleri, herhangi bir kaza anında kaskonun değerini anlamaktadır. Bu kitlenin, ekonomik koşullar nedeniyle zorlansalar bile kasko yaptırma yönünde başkalarına da telkinde bulundukları görülmektedir.

#Trafik poliçesinin peşin olması ve trafik komisyonlarının düşmesi sizi nasıl etkiledi?

Trafik sigortası komisyonlarının düşürülmesi, acenteleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanında sigorta şirketleri de yüksek hasar bedelleri, sigorta fiyatlarının düşük olması sebebi ve ayrıca değer kaybı tazminatlarının da ödenmeye başlaması ile trafik sigortası tanzim etmekten imtina ederek ekranlarına trafik girildiğinde sistem onay vermemektedir.

Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından konu ele alınmış ve  ‘Havuz Sistemi’ faaliyete geçirilirmiştir. Trafik poliçesi kesen veya kesmeyen tüm şirketler, kurulan havuzdan hasar ödeme zorunluluğu olduğundan trafik sigortasını mecburen düzenlemeye başlamıştır.

Önceden olduğu gibi trafik sigortalarının serbest bırakılarak sigorta şirketlerinin fiyatları kendilerinin belirlemesi hâlinde, bu kargaşanın ortadan kalkacağını düşünmekteyim.

#Hasar anında sigortalı müşterilerinize ne gibi bir destek veriyorsunuz? Bu anlamda sizi diğer şirketlerden ayıran noktalar nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz?

Hasar anında müşterilerimize, acenteliğimize özel 0 554 972 72 12 numaralı 7 gün 24 saat açık hasar hattımız üzerinden hizmet vermekteyiz.

Bu anlamda personellerimiz herhangi bir hasar anında hemen müdahale etmektedir. Sigortalının hasarı ile ilgili tüm raporlar, evraklar, fotoğraflar personelimiz tarafından düzenlenip temin edilip sigorta şirketlerine ulaştırılmaktadır ve mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi adına gerekli işlemler yapılmaktadır.

Acente olarak önceliğimiz, poliçe kesmekten çok sigortalının hasarı anında yanında olmak ve mağduriyetlerini gidermektir.

#Sigortacılık sektöründe müşterilerinizle yaşadığınız en ilginç hasar deneyiminiz nedir?

Pekdemir Sigorta olarak farklı branşlarda yaşadığımız pek çok hasar deneyimimiz bulunmaktadır. Örnek sunabileceğimiz birkaç durum şu şekildedir:

-Dinar Denizli Devlet Karayolu üzerinde Murat 124 marka bir aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş olup yakınlarına trafik sigortasından 1.050.000,00 TL ölüm tazminatı ödenmiştir.

-Bir şahsın, 10 adet konut poliçesinin, 15 yıl boyunca bir adedi aynı adreste sehven aynı numara olarak mükerrer düzenlenmiş ve dolayısıyla bir adet konutu mükerrer nedenden sigorta bedeli ödenmediği gerekçesi ile sigorta şirketi tarafından hasarın reddedilmesi durumu yaşanmıştır. Tahkim Komisyonu’na gidilerek, komisyon kararında sigortalının 10 adet konutu olduğu, neticede 10 adedinin de bedelini aynı şirkete ödediğini, önemli olanın tapu kayıtları üzerinde sigortalının 10 adet konutunun olduğunun ispatlanması sonucu hasarın ödenmesi gerektiği yönünde karar verilerek sigorta şirketini avukatlık ücreti de dâhil tazminat bedelinin faizi ile birlikte ödenmesine hükmetmesidir.

-Sigortalı bulunan bir totem tabelanın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu altında bulunan 3.şahıs araçlarına zarar vermesi olayında, mücbir sebep denilerek hasar reddedilmiştir. Totemin kendi hasarı ödenmiştir. Reddedilen 3.şahıs araçları için yine Tahkim Komisyonu’na gitmiş, yine aynı şekilde komisyonca hasarların ödenmesi yönünde karar verilmiştir.

Aydem Kart üyelerine %10 indirim sağlayan Pekdemir Sigorta kampanyamıza www.aydemkart.com web sitemizden veya mobil uygulamamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Yorum yapmak ister misin? :)