Sosyal Medya Canavarları Buraya! Mecraların Logolarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

(function(d,s,id,u){ if (d.getElementById(id)) return; var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); js=d.createElement(s); js.id=id; js.async=1; js.src=u+'?'+t; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'os-widget-jssdk', 'https://www.opinionstage.com/assets/loader.js'));

2018 Yılının Öne Çıkan Sosyal Medya Trendleri

Dijital ekosistem kullanıcıları, nesilden nesile bambaşka bakış açıları ile dijital atmosferi soluyor ve kullanım davranışları nesil farklılığına göre başkalaşıyor.  Gelin, 2018 yılında sosyal medya trendlerinin ne yönde olacağına şöyle bir göz atalım: