Zekâ Kuramı :Öğrenmede Çoklu Zekâ Teorisi Hakkında Tüm Detaylar

Gardner’in 1980’li yılların sonlarına doğru ele aldığı ve insan beyninin daha geniş bir içerik ve perspektife sahip olduğu fikrini ele almasıyla geliştirdiği ‘’ Çoklu Zekâ Kuramı’’ nın detaylarına değineceğiz.

Gardner’in Teorisi

Teori, 1970’lerin sonlarında ve 1980’lerin başlarında, bireylerin sekiz veya daha fazla görece özerk zekâya sahip olduğunu öne süren Harvard mezunu Yrd. Prof. Psikolog Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir.

Zekâ kavramının özelliklerine göre bir sınıflandırma yapan Gardner, belirlenen çeşitlerin herkeste ne kadar bulunduğunu bilmemiz yerine, tüm özellikleri barındıran bir program hazırlamanın ya da sunmanın daha pratik olacağını belirtmiştir.

Çalışma hazırlığı yaparken bu 8 özellik dikkate alındığında, daha verimli bir sonuç elde edilecektir.

Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramına Göre 8 Zekâ Türü

1. Sözel Zekâ (Kelime Bazlı)

Dil becerileri ile ilgili olan bir türdür. Konuşmalar, kitaplar ve notlar gibi sözlü ve yazılı iletişim içeren ürünler yaratma ve bilgileri analiz etme becerisini kapsar.

Kendini yazı ile ifade etmek, çeviri yapmak, dil tanımlamak, kelime oyunu vb. eylemler, bu alana girmektedir. Kelimelerin yer aldığı soru-cevap şeklindeki çalışmalar, bu türde kullanılmaktadır.

2. Sayısal-Matematiksel Zekâ (Sayı Bazlı)

Denklemler ve deliller geliştirmek, hesaplamalar yapmak ve soyut problemleri çözmek, gibi durumları kapsamaktadır.

Hesap yapmak, matematik ve mantık kullanmak, sayısal oyunlar oynamak, bu tipi desteklemektedir.

3. Mekânsal-Görsel Zekâ (Resim Bazlı)

Büyük ölçekli ve ince taneli mekânsal görüntüleri tanıma ve işleme becerisini kapsayan bir türdür.

Mekânsal ve durumsal sanat metaforları, içsel ve dışsal resimler, güzel el yazısı, görsel imaj kullanmak ve konuşurken görünmek, görerek anlamayı sağlamak, bu zekâyı desteklemektedir. Bir şeyin nedenini merak eden türde bir zekâ çeşididir.

4. Bedensel-Dokunsal Zekâ (Bedensel Odaklı)

Ürün oluşturmak veya sorun çözmek için kişinin kendi vücudunu kullanma becerisini kapsar. Beyin ve beden koordinasyonuyla ilgilidir.

Teorik ve soyut bilgiler, eğlenceye dönüştürülmekte ve bedensel yolla somutlaştırılmaktadır. Diyaloglar ile kişileri birleştirip, oyun oynatmak bu türü desteklemektedir.

5. Müziksel Zekâ (Müzik Bazlı)

Sesin farklı desenlerinden anlam çıkarmak, hatırlamak ve üretmek becerisidir.

Müzik dinleyen, entonasyondaki farklılıkları duyan ve duygu ağırlığı olan bir türdür. Fonda müzik ya da herhangi bir şekilde müzik olması, bu türü destekler.

6. Natüralist Zekâ (Doğa Odaklı)

Doğayı bütünüyle yorumlama odaklı bir zekâ türüdür. Doğa ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu türde sık rastlanan bir durumdur. Bu türü kullananlar, kategorize ederler veya karşılaştırma yapabilirler. Doğa ve içindeki canlıları gözlemlemek ve belli çıkarımlarda bulunmak, yine bu türe özgü bir eylemdir.

7. Kişilerarası Zekâ (İnsan Odaklı)

Diğer insanların ruh hâlleri, arzuları, motivasyonları ve niyetlerini tanımak ve anlamak becerisidir.

Bu türe özgü kişiler, diğer insanlarla iyi iletişim kurarlar. Arkadaşlarını arayıp tavsiye isterler. Bu tipi kullanan çocuklardan da: “Ödevlerimi anlamadım, hatırlamıyorum, yapamadım.” gibi cevaplar alınır. Topluluktaki diğer kişilerle etkileşime girmelerini sağlamak, bu türü destekler.

8. İçsel Zekâ (Kendi odaklı)

Kendi ruh hâllerini, arzularını, motivasyonlarını ve niyetlerini tanıma yetisine ve anlama becerisine sahip bir türdür.

Bu türe özgü kişiler, kendi başına vakit geçirmekten hoşlanırlar. Ekip çalışmalarına katılmayı tercih etmezler. Bu çocuklar, ödevlerini ayrıntılı bir şekilde yaparlar ve çok iyi anlarlar. Onlara anlamlı sessizlikler vermek veya düşündürmek, bu türü destekler.

7.ve 8. alışkanlığın birlikte olmasının çok önemli olduğu söylenmekte. Bunu dengelemek için az belirti gösteren davranışları uygulamak ya da uygulatmak bu birlikteliği sağlayabilir.

Lavisio Kurumsal Gelişim Merkezi’nin Birkman Metodu ile ilgili aktardığı tüm detayları da burada bulabilirsiniz. 🙂

Kaynakça

Yorum yapmak ister misin? :)