Dijital Ekosistemde Müşteri Deneyimi “Bildiğimiz Gibi Değil”

İçinde bulunduğumuz çağda, her gün onlarca yeni teknoloji gelişmeleri haberleri alırken bilgiye ulaşma hızımız da bununla paralel olarak günden güne artmakta.

Bilgiye ulaşma hızı arttıkça, tüketim arzumuzun körüklenmesi durumu söz konusu.

“En çok tüketilen ürünler” araştırmalarına şöyle bir göz attığımızda karşımıza teknoloji cihazları çıkıyor ve bu durum bizi içinde bulunduğumuz çağ gözetildiğinde hiç şaşırtmıyor.

#Teknoloji Artık Her Yerde!

Teknoloji artık sadece hayatı kolaylaştıran bir araç değil, azımsanamayacak bir kitle için arzu nesnesi hâline geldi. Öyle ki tüketiciler, sektör terminolojisinde ikiye ayrıldı. Kimi araştırmacılar bu ayrımı geleneksel tüketiciler / yeni nesil tüketiciler olarak yaptı, kimisi ise dijital göçmen /dijital yerliler şeklinde tanımladı.

#Dinamikleri değiştiren tüketici varyasyonları oluştu!

Böylece tüketiciler yeni bir kimliğe büründü ve tüketim alışkanlıkları değişti. Bu ekosistemde sürekli güncellenen dijital kültüre sonradan uyum sağlayanlar ve bu çağın içinde doğanlar olarak gruplandırdığımız tüketicilerin davranışlarının değişime uğruyor oluşu elbette tesadüf değil.

Değişen tüketim kültürü ile yeni nesil tüketiciler, bir ürün veya hizmeti satın almadan önce onun hakkında her kanaldan bilgi sahibi olup teknolojinin getirilerinden maksimum fayda sağladı.

Geleneksel tüketiciler ise satın alacağı ürüne beş duyu organı ile hâkim olmayı veya yakın sosyal çevresinden aynı marka ve model için tecrübe aktarımını tercih etmekte.

Diğer bir yandan tüketim ve tüketici kültürü değişirken işletmeler de ayakta kalabilmek için bu gelişmeleri takip etmekte ve stratejilerini söz konusu gelişmelere göre yeniden düzenlemekte.

Dijital gelişmelerle beraber, tüketicilerin birbirleriyle çoklu etkileşime geçebilecekleri bir platform oluşmakta ve böylece yenilenen tüketim kültüründe “etkileşim” kavramı öne çıkmakta.

Tüketicinin bilgiye ulaşması önünde hiçbir engel kalmadığından dolayı satın alınacak ürün veya hizmet hakkında oldukça detaylı bir araştırma yapma, konu ile ilgili yorumları inceleme, karşılaştırma videoları izleme, uzman görüşleri ve diğer içerikleri takip etmek hem kolay, hem de popüler bir davranış. Bu özelliklerin, tüketicinin karar verme mekanizması üzerinde etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Itamar Simonson ve Emanuel Rosen, “Yeni Tüketici” adlı eserlerinde yeni tüketici eğilimlerini belirleyen trendleri şu şekilde sıralamış:

-Sürekli teknoloji takibi,

-Hızlı karar verme,

-Daha çok rasyonalite, daha az duygu

Aynı kitaptan alıntılanan şu cümle, bahsettiğimiz yeniliklerin geleceği etkilemesi ile öngörülerimizi özetler nitelikte: “Çok yakın bir gelecekte, daha iyi organize edilecek ve yorumlanacak daha fazla veriye erişme imkânına sahip olmayı hayal edebiliriz.”

Bonus: Dijital çağın vazgeçilmez ögelerinden olan “Yapay zekâ” nın hayatımıza dokunduğu alanlara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynakça

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-perakende.pdf

https://www.iku.edu.tr/6/1665/dogustan-dijital.html1

http://pages.uoregon.edu/koopman/courses_readings/phil123-net/identity/palfrey-gasser_born-digital.pdf

Yorum yapmak ister misin? :)